Noteikumi:

Jūsu iegādātajai iekārtai tiek piešķirts 3 gadu garantijas laiks no iegādes datuma. Garantija attiecas uz slēptiem iekārtas defektiem un bojājumiem iekārtas lietošanas procesā, kas radušies ražotāja vainas dēļ. Šajā laika periodā rezerves daļu nomaiņa un remonts tiek veikti bez maksas. Bojātas iekārtas transportēšanu uz Brother Servisa Centru(Rīga, A.Deglava iela 28) veic pircējs uz sava rēķina vai caur Brother tehnikas izplatītāju attiecīgā Latvijas rajonā (tuvāka informācija pie pārdevēja).


Garantija nav spēkā, ja:

a) nav vai ir nepareizi aizpildīta garantijas karte;
b) nav ievēroti tehniskās ekspluatācijas noteikumi:
(pārslodze, nepareizs pieslēgums, pielietoti neoriģināli izejmateriāli);
c) iekārta ir bojāta dabas stihijas, ārējas(mitrums, putekļi)kukaiņu vai mehāniskas ietekmes rezultātā;
d) ir veikts patstāvīgs iekārtas remonts;
iekārta ir transportēta bez oriģinālā iepakojuma, neatbilstošā stāvoklī.


Garantijas noteikumi neparedz iekārtu un to daļu tīrīšanu, kā arī izejmateriālu nomaiņu.
Garantija neattiecas uz izejmateriāliem (fotocilindri, tonera kasetes, tintes kasetes, lentes).

Jaunumi